அழியாத கோலங்கள்
  ஜோக்ஸ் : enRenRum-anbudan.BALA
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  நண்பனைக் கழற்றிவிட 10 மொக்கை காரணங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி!! : அதிஷா
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-5 : வெட்டிப்பயல்