அழியாத கோலங்கள்
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev
  புனிதப் பூமியில் ஒரு படு பாவி : விசரன்
  அக்கரைப் பச்சை : கதிர் - ஈரோடு
  ஊரில் வீடு : அமுதா
  பைத்தியம் : Cable Sankar
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  ப்ளாக் மெயில் : பிரபாகர்
  பரண் : வடகரை வேலன்