ஊழியர்களின் வாழ்க்கையை அழிக்கும் விப்ரோ !

புதிய ஜனநாயகத் தொழிலாளர் முன்னணி

மூத்த ஊழியர்களை மட்டும்தான் பணி நீக்கம் செய்கிறார்கள் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கும் ஐ.டி. ஊழியர்களா நீங்கள் ? அந்தக் காலம் கடந்து விட்டது. இன்று அனைவரின்… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  மெய்மை : அதிஷா
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  நீதிமன்றத்தில் நான், மீண்டும் : SurveySan
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  ஜன்னல் : CableSankar