அழியாத கோலங்கள்
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  இயற்கை என்னும் : வினையூக்கி
  ஆஸ்திரேலியாவுல ஏன் அடிக்க மாட்டாயிங்க : ராஜா
  கதை : Keerthi
  அம்மா : நசரேயன்
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்
  நான் ஒரு முறை முடிவெடுத்துட்டா! : பினாத்தல் சுரேஷ்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி