அழியாத கோலங்கள்
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  கீர்த்தனாவும், கெடா வெட்டும் : கே.ஆர்.பி.செந்தில்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  முடி திருத்தும் நிலையம் : செந்தழல் ரவி
  ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு : என். சொக்கன்
  பவளக்கொடி படம் எப்படி?\'\' என்று அப்பா கேட்ட போது குலை நடுங்கிப் போனேன் : கே.எஸ். சிவகுமாரன்