அழியாத கோலங்கள்
  மணமகன் தேவை : நசரேயன்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  நொய்டாவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை : கனாக்காதலன்
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  ஜன்னல் : CableSankar
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்
  முத்த மார்கழி : விக்னேஷ்வரி
  புத்தகம் : rathnapeters
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  நட்பு : ILA