அழியாத கோலங்கள்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  எனக்கு காதலி கிடைச்சுட்டா!! : நசரேயன்
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  காமத்தின் வழி அது : bogan
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்