அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  ஒரு நடிகரின் பேங்காக் விசிட் : மாயவரத்தான்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  சாபம் : ஈரோடு கதிர்
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  ஸ்டண்ட் மாஸ்டரிடம் கற்றுக்கொண்ட சங்கீதம் : Simulation
  ஸ்நேகா லாட்ஜ் : VISA
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்