அழியாத கோலங்கள்
  செல்லமே : Deepa
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  KFC : அபி அப்பா
  ஒரு நட்பு முறிந்த சோகக் கதை : உண்மைத் தமிழன்
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  நான் இறங்கினேன் அது ஏறியது : ஈரோடு கதிர்
  கொண்டாடுவோம் : இரா.எட்வின்
  கண்டிப்பாக வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் : விசரன்
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்