அழியாத கோலங்கள்
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்
  மணமகன் தேவை : நசரேயன்
  விபத்து : சேவியர்
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  நீளட்டும் : ஸ்ரீமதி
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  சேட்டன் : Udhaykumar
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka