அழியாத கோலங்கள்
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  நம்பவா போறீங்க : P Magendran
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  La gaucherie : வினையூக்கி
  ஆஷிரா : தேவ்
  Blogspot Vs Wordpress- for Personal Domain : GC
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி