அழியாத கோலங்கள்
  வழி : bogan
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  முத்த மார்கழி : விக்னேஷ்வரி
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  கலகலக்கும் கட்டபொம்மன் (ஒலியில்) : வ.வா.சங்கம்
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  பயங்கள் : சுந்தரவடிவேலு
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்