அழியாத கோலங்கள்
  தொலைந்து போன PDAவும் வேட்டிகட்டும்.. : கொங்கு - ராசா
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி
  ஜெயாக்கா : MSATHIA
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  கிருஷ்ணா : amas32
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  வாங்க கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணுவோம் : அபிஅப்பா
  சாவுகிராக்கி : VISA
  விப‌த்தும் ம‌ன‌தின் விச‌ன‌மும் : சமரன்