அழியாத கோலங்கள்
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  கதை : Keerthi
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  மீண்டும் ஒரு முறை : வால்பையன்
  காற்றில் படபடக்கும் பக்கங்கள் : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  முஸ்தஃபா தாஹிர் லகடாவாலா : Badri
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்
  ஒன் - லைனர்ஸ் : வ.வா.சங்கம்
  ப்ளாக் மெயில் : பிரபாகர்