அழியாத கோலங்கள்
  அர்த்த(மில்லாத) ஜாமம் : என். சொக்கன்
  குட்டிப் பிசாசு : மாதவராஜ்
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  முகமூடி : Karki
  தூண்டில் தருணங்கள் : வண்ணதாசன்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  தேவதைகள் காணாமல் போயின : ரா.கிரிதரன்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்