சுருவாவதியும், அருந்ததியும்! - சல்லிய பர்வம் பகுதி – 48

Arul Selva Perarasan

Sruvavati and Arundhati!! | Shalya-Parva-Section-48 | Mahabharata In Tamil(கதாயுத்த பர்வம் - 17) பதிவின் சுருக்கம் : பதரபாசனத் தீர்த்தத்திற்குச் சென்ற… read more

 

812. ஆனந்த குமாரசுவாமி -1

Pas Pasupathy

ஆனந்த குமாரசுவாமி“ரசிகன்”ஆகஸ்ட் 22.  கலாயோகி ஆனந்த குமாரசுவாமியின் பிறந்த தினம்.‘சக்தி’ இதழில் 1947-இல் வந்த ஒரு read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  மதுபாலா : JeMo
  சால்னாக்கடை சாமுண்டீஸ்வரி : KarthigaVasudevan
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim
  ஹிந்தி நஹீ மாலூம் ஹேய் : SurveySan
  போஸ்ட் பாக்ஸ் : என்.சொக்கன்
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  தவறி இறங்கியவர் : என். சொக்கன்
  சல்லிக்கற்கள் : செல்வேந்திரன்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி