அழியாத கோலங்கள்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி
  பெயரெனபடுவது : இராமசாமி
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  நிறம் : மாமல்லன்
  எனக்கு ஏன்தான் இந்த பெயர் வச்சாங்களோ : அன்பு
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  யாழ்ப்பாணத் தமிழில் லவ்ஸ் அகராதி : வ.வா.சங்கம்
  வீணாய்ப்போன ரிலையன்ஸ் பிரஷ்(லெஸ்) : செந்தழல் ரவி
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai