அழியாத கோலங்கள்
  கரைந்த நிழல்கள் : அதிஷா
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  அவள் செத்தேயாக வேண்டும் : அரை பிளேடு
  Mother\'s Love : Amazing Photos
  சந்திரா அத்தை : பொன்ஸ்
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  வென்றுவாடி என் மகளே! : இளவஞ்சி
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku