அழியாத கோலங்கள்
  அறிவினில் உறைதல் : SELVENTHIRAN
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  தங்கமணி ஸ்பெசல் டீ : குடுகுடுப்பை
  கோழியின் ரத்தத்தில் காதல் கடிதம் : அக்னி பார்வை
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி
  குழந்தைப் பேச்சு : என். சொக்கன்
  கட்டையன் என்கிற சின்னச்சாமி : KRP Senthil
  யாரறிவார்? : Narsim
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai