அழியாத கோலங்கள்
  டாஸ்மாக்கும், குடிகாரனும், பின்னே நானும் : உண்மைத் தமிழன்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  கிரிக்கெட் எனும் சொர்க்கம் : Narsim
  குறும்பன் : ஜி
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  இந்தியப் பெண்கள் ஏங்க இப்படி இருக்காங்க : செங்கோவி
  பத்து-பத்து : அதிஷா
  தூஸ்ரா : செல்வேந்திரன்
  தொலைந்து போன PDAவும் வேட்டிகட்டும்.. : கொங்கு - ராசா