அழியாத கோலங்கள்
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  செல்லமே : Deepa
  சாவுகிராக்கி : VISA
  பொய்யாய்... பழங்கதையாய்.. : மாதவராஜ்
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  எனக்கு காதலி கிடைச்சுட்டா!! : நசரேயன்
  நீங்க காதலிச்சு இருக்கீங்களா ??? : அரை பிளேடு
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்