அழியாத கோலங்கள்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  தீனித் தின்னிகள் : ஜி.ஆர்.சுரேந்திரநாத்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  விபத்துகளும், விளங்காத பாடங்களும் : ஈரோடு கதிர்
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்
  அவளா இருப்பாளோ : ஈரோடு கதிர்
  மீண்டும் ஒரு தியேட்டர் - சினிமா அனுபவம் : பிரபு எம்
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்