அழியாத கோலங்கள்
  உதடுகள் : VISA
  தாத்தாவும் திண்ணையும் : கார்க்கி
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  Healthy Sleep : GC
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  தந்தி மரம் : வெயிலான்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்
  மைய விலக்கு : சத்யராஜ்குமார்