அழியாத கோலங்கள்
  அமெரிக்க அல்பங்கள் : தஞ்சாவூரான்
  மாலில் (Mall) ஒரு நாள் : ச்சின்னப் பையன்
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  நீதிமன்றத்தில் நான், மீண்டும் : SurveySan
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  இதுவும் கடந்து போகும் : தமிழ் உதயம்
  நயாகரா : சத்யராஜ்குமார்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி