அழியாத கோலங்கள்
  இழந்தது என்ன ? : கிருஷ்ணா
  நான் யூத் இல்லியா? : அரை பிளேடு
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  காரைக்குடியில் இருந்து சில படங்கள் : இளவஞ்சி
  அன்ரிசர்வ்ட் பயணம் : லதானந்த்
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  தாயுமானவள் : ஈரோடு கதிர்
  என்ன தலைப்பு வைப்பது? : sumazla
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar