அழியாத கோலங்கள்
  நீ என்னை விட்டுப் போயிருக்க வேண்டாம் ஹேமா : அய்யனார்
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  கிரிக்கெட் விளையாடத் தெரியாதது தப்புங்களாயா : அவிய்ங்க ராசா
  கிராமத்து பேருந்து : Anbu
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  நிறம் : மாமல்லன்
  இனிமே எந்த ஆயாவுக்கும் ஹாய் சொல்லமாட்டேன்!!! : ச்சின்னப் பையன்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  என்ன எழவுடா இது? : அரை பிளேடு
  யாரறிவார்? : Narsim