அழியாத கோலங்கள்
  சிரிக்கலாம் வாங்க : ஜோசப் இருதயராஜ்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  ஒரு தவறு செய்தால்! அதை தெரிந்து செய்தால் : நடராஜன்
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  யேர் இந்தியா : அம்பி
  நீளட்டும் : ஸ்ரீமதி
  ஆணிவேர் : ILA
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  முருகன் தருவான் : karki bavananthi
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge