அழியாத கோலங்கள்
  கறி வாங்க உதவிய கடவுள் : வினையூக்கி
  நீங்க தமிழா : Badri
  தீபாவலி(ளி) : அவிய்ங்க ராசா
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்
  ஜெகன் மோகினி : இரும்புத்திரை
  அவன் வருவானா : உண்மைத் தமிழன்
  Pubs in Bangalore : Ambi