அழியாத கோலங்கள்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  பயங்கள் : சுந்தரவடிவேலு
  நான் கல்யாண வீட்டிலே சமைக்க போன கதை!!!! பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  நான் பெரிய மனுஷன் ஆன கதை : ராஜதிருமகன்
  ஒற்றைச் சொல் கவிதைகள் : தாமிரா
  நான்தான் சமையக்காரி அலமேலு : சென்னை பித்தன்