அழியாத கோலங்கள்
  மாம்பழ வாசனை : Cable Sankar
  ஏழுவின் தோழி : கார்க்கி
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  வெட்டப்படாத \'நிர்வாணம்\' : குகன்
  மின் ரத்து: பனிப்புயல் கடந்த பாஸ்டன் : Boston Bala
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  ஏக் டவுன் மே(ங்) ஏக் மோக்ளி ஹிந்தி படித்தான் ஹை : இரா. வசந்த குமார்
  இந்தாப் பிடி செங்கொடி : இரா.எட்வின்