அழியாத கோலங்கள்
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  ஏழு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணும் : மாதவராஜ்
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்
  போலீஸ் ஸ்டோரி : Cable சங்கர்
  நண்பனான சூனியன் : ILA
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்