அழியாத கோலங்கள்
  எப்படிக் கேட்டது அவன் அழைப்பு : ஆரூரன் விசுவநாதன்
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  குறுந்தகவல் நகைச்சுவைகள் : வால்பையன்
  நீங்க தமிழா : Badri
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  செக்ஸ் வறட்சி : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  தங்கமான சிரிப்பு : anthanan
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி