அழியாத கோலங்கள்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  பீளமேடு 641004 : இளவஞ்சி
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  Be with Me - Maestro : இசைஞானி பக்தன்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  மரணம் : Kappi
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  ஆட்டு நாக்கு : பத்மினி