அழியாத கோலங்கள்
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  ஜன்னல் : CableSankar
  வைகிங் ஜட்டியும் ஆம்பூர் பிரியானியும்!!! : அபிஅப்பா
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்
  எனக்கு காதலி கிடைச்சுட்டா!! : நசரேயன்