அழியாத கோலங்கள்
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  தூறல் : வெட்டிப்பயல்
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  வீராசாமி - திரை விமர்சனம் : செந்தழல் ரவி
  கணவனின் காதலி : padma