அழியாத கோலங்கள்
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி
  டாஸ்மாக்கும், குடிகாரனும், பின்னே நானும் : உண்மைத் தமிழன்
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  ஜன்னல் : CableSankar
  யேர் இந்தியா : அம்பி
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj