அழியாத கோலங்கள்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  மனுஷனாப் பொறந்தா : பரிசல்காரன்
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  ரூம்மேட் : முரளிகண்ணன்
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்