அழியாத கோலங்கள்
  ஆதிமூலகிருஷ்ணனின் செய்வினை : Cable Sankar
  சிக்ஸ் பேக் வேண்டுமா? : தாமிரா
  \" யாதெனின்...யாதெனின்...\'\' போட்டிக்கான சிறுகதை : T.V.Radhakrishnan
  பயம் : Gnaniyar Rasikow
  போலீஸ் ஸ்டோரி : Cable சங்கர்
  மனோகரா : வ.வா.சங்கம்
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan