அழியாத கோலங்கள்
  Pubs in Bangalore : Ambi
  பேருந்து - சில நினைவுகளும் ஒரு கறுப்பு தினமும்..!!! : மா.கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  இந்தி படிக்காதது தப்புங்களாயா : ராஜா
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  குழந்தைகள் குரோட்டன்ஸ் செடிகளா? : கதிர் - ஈரோடு
  சண்முகம் MBA : இரா.எட்வின்
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  எனக்கு காதலி கிடைச்சுட்டா!! : நசரேயன்
  காமன்மேன் : பரிசல்காரன்