அழியாத கோலங்கள்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது : ச்சின்னப் பையன்
  தாயார் சன்னதி : சுகா
  செந்தில்நாதனும் செம்பருத்தி ஷாம்பும் : GiRa
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்