அழியாத கோலங்கள்
  பீஸ் சால் க்கே பைலே : அபி அப்பா
  ஊசல் : ஹுஸைனம்மா
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  பரண் : வடகரை வேலன்
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்