அழியாத கோலங்கள்
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  அப்பா : சேவியர்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  அம்மான்னா சும்மாவா : அபி அப்பா
  கொலை செய்வது எப்படி? : வெட்டிப்பயல்
  ஏதாச்சும் வழி இருக்கா : முரளிகண்ணன்
  செல்லமே : Deepa
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்