அழியாத கோலங்கள்
  வயசானா இப்படித்தான் : சென்னை பித்தன்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan
  தெளிவு : Kappi
  ஜன்னல் : CableSankar
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  KFC : அபி அப்பா
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  தேவதைகள் காணாமல் போயின : ரா.கிரிதரன்
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்
  ஏதாச்சும் வழி இருக்கா : முரளிகண்ணன்