அழியாத கோலங்கள்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  ஜாதகம் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  காலதேவனை வேண்டியபடி : ILA
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  காசி- வலையுரையாடல் : சிந்தாநதி
  போபால் : Prabhu Rajadurai
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்
  சேட்டன் : Udhaykumar
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி