அழியாத கோலங்கள்
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  பிரியாணி : Cable Sankar
  அன்ரிசர்வ்ட் பயணம் : லதானந்த்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  சாவுகிராக்கி : VISA
  மூணு பீர் பாட்டிலும்...நட்சத்திர விருந்தும் : T.V.ராதாகிருஷ்ணன்
  காதல் வளர்த்தேன் : உமாஷக்தி
  டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோரா நீங்கள் : Parents Club
  டவுசர் கிழியும் விஷயங்கள் : டாப் 10 : தாமிரா