அழியாத கோலங்கள்
  தாயெனும் கோவிலை காக்க மறந்திட்ட பாவியடிக் கிளியே : VELU.G
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  மிகவும் அயர்ச்சியான தருணங்கள் : கணேஷ்
  குழந்தைப் பேச்சு : என். சொக்கன்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  கணக்குப் புலிக்கு ஒரு கடுதாசி : ஈரோடு கதிர்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-5 : வெட்டிப்பயல்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  போபால் : Prabhu Rajadurai