அழியாத கோலங்கள்
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்
  Jerk Off : Boston Bala
  டிடி1 டிடி2-Metro : Kappi
  இன்னுமொரு புதிய பதிவர் : ஆசிப் மீரான்
  கலகலக்கும் கட்டபொம்மன் (ஒலியில்) : வ.வா.சங்கம்
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan
  எனக்கு என் மாமியார் செய்யும் கொடுமைகள் 10 : ச்சின்னப் பையன்
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள