அழியாத கோலங்கள்
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  கிரிமினல் : முரளிகண்ணன்
  யரலவழள : க.பாலாசி
  தமிழர்களை அவமதிக்கும் பில் கிளிண்டனுக்குக் கண்டனம்! : தஞ்சாவூரான்
  அம்ஷன் குமார் சந்திப்பு : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  ரூல் பார்ட்டி சிக்ஸ் : வடகரை வேலன்
  ஸஸி : பரிசல்காரன்
  இதெல்லாம் ஒரு புள்ள! என் தலையெழுத்து : கார்க்கி
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu