அழியாத கோலங்கள்
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  ஒரு பெண்ணின் அலறலும் டிவிட்டர் புகழும் : Cybersimman
  தெளிவு : Kappi
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  நாக்க முக்க நாக்கா ஓ ஷகலாக்கா ஓ ரண்டக்கா : அனிதா
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்