அழியாத கோலங்கள்
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  சிஸ்டர் ஐ லவ் யூ! : வ.வா.சங்கம்
  கரைந்த நிழல்கள் : அதிஷா
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  3 : பத்மினி
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்
  பெண்ணியம் : ஜி
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO