அழியாத கோலங்கள்
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  கருத்து : கொங்கு - ராசா
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  கடவுள் வருகிறார் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி
  மணிரத்னம்..மௌனராகம்.. கணவன் மனைவி அழகியல் : ஜாக்கி சேகர்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா