அழியாத கோலங்கள்
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  அமெரிக்க அல்பங்கள் : தஞ்சாவூரான்
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  மரணம் : Kappi
  குழந்தைக்கு ஜுரம் : தி.ஜானகிராமன்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  சினிமாப் பித்தம் : மாதவராஜ்