அழியாத கோலங்கள்
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja
  ஆதிமூலகிருஷ்ணனின் செய்வினை : Cable Sankar
  வயதானவர் வாழ்க்கை : xavier
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  சி.ஐ.டி. ஷங்கர் தோன்றும் \"நடிகையின் அந்தரங்கம் : அரை பிளேடு
  வோட்டர் கேட் : Jana
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  பாரதி மணி (Bharati Mani) நேர்காணல் அரவிந்த் சுவாமிநாதன் : BaalHanuman
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO