அழியாத கோலங்கள்
  பல்லு போயிரிச்ய்யா போயிரிச்சி : விசரன்
  என் செல்லச் சிறுக்கி : வெறும்பய
  இது கள்ளக்காதல்? : நசரேயன்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  பசங்க : ஆசிப் மீரான்
  சென்னை அது ஒரு ஊரு : குசும்பன்
  எப்படிக் கேட்டது அவன் அழைப்பு : ஆரூரன் விசுவநாதன்
  கொலைகாரர்களுக்கு எதிராக : மாதவராஜ்
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்