அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  கம்பிக்குள் தம்மாத்துண்டு வெளிச்சம் : ஜி கௌதம்
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  மனுஷங்கதான நாம எல்லாம் : மாதவராஜ்
  அம்மா... உன்னை வணங்குகிறேன் : ஆகாய நதி
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  தாய் மனம் : என்.கணேசன்
  இரு கவிதைகள் : இராமசாமி கண்ணண்