அழியாத கோலங்கள்
  அந்த இரவு : Kappi
  மனதின் முகங்கள் : கோவி.கண்ணன்
  ஏழுவின் காத‌ல் சோக‌ம் : Karki
  அவனா நீ : yeskha
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  அப்பா : சேவியர்
  கட்டடிப்போர் கவனத்துக்கு : என். சொக்கன்
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்