அழியாத கோலங்கள்
  கல்லூரிப் பயணம் : வெட்டிப்பயல்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 1 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  நறுக்கல் : என். சொக்கன்
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  இரயிலும் நானும் அவளும் : மரு.சுந்தர பாண்டியன்
  தெம்பல மினிஹெக் மட்ட உதவ் கலா : வினையூக்கி
  ஆஷிரா : தேவ்
  என் ஆயா கலர் டீவியைக் கண்டுபிடிக்காதது ஏன் : சந்தனமுல்லை
  பில்லியர்ட்ஸ் : Dubukku
  நாமக்கல் பள்ளிகளின் மறுபக்கம் : முரளிகண்ணன்