அழியாத கோலங்கள்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  இன்டர்வ்யூ : லதானந்த்
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi