அழியாத கோலங்கள்
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  இடம் மாறிய கால் : வால்பையன்
  கறி வாங்க உதவிய கடவுள் : வினையூக்கி
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  டேய் காதலா-1 : ILA
  யரலவழள : க.பாலாசி