அழியாத கோலங்கள்
  மாதவனா?வித்யாபாலனா? : கே.ரவிஷங்கர்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  எஸ்.எஸ்.சந்திரன் : உண்மைத் தமிழன்
  புணரபி மரணம் : கோவி.கண்ணன்
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  என்ன செய்ய : கதிர்
  Mother\'s Love : Amazing Photos
  அக்கரைப் பச்சை : கதிர் - ஈரோடு
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்