அழியாத கோலங்கள்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  முகமூடி : Karki
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  ஆம்பிளப் பசங்க : லதானந்த்
  ஒரு துண்டுக் கவிதை : இரா.எட்வின்
  சிரிக்கலாம் வாங்க : ஜோசப் இருதயராஜ்
  அறிவினில் உறைதல் : SELVENTHIRAN
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj