அழியாத கோலங்கள்
  மிக்கி என்றொரு தமிழ் நாய் : தமிழ்நதி
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்
  பீளமேடு 641004 : இளவஞ்சி
  தேனிசைத் தென்றல் தேவா : கானா பிரபா
  நிறம் : மாமல்லன்
  KFC : அபி அப்பா
  மயிர் நீத்த காதை : PaRaa
  ஊட்டி விட : தேவன் மாயம்