அழியாத கோலங்கள்
  கரப்பான்பூச்சி : ஜாக்கி சேகர்
  நாக்க முக்க நாக்கா ஓ ஷகலாக்கா ஓ ரண்டக்கா : அனிதா
  சிவப்பு சிக்னல் : அவிய்ங்க ராசா
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  ஊளமூக்கி : ஈரோடு கதிர்
  NRI - கொசுத்தொல்லைகள் : ILA
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  நீதிமன்றத்தில் நான், மீண்டும் : SurveySan
  சிக்ஸ் பேக் வேண்டுமா? : தாமிரா
  சேட்டன் : Udhaykumar