அழியாத கோலங்கள்
  வலியின் மொழி : வித்யா
  பஸ் ஸ்நேகம் : சத்யராஜ்குமார்
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  கூட்டுக் கறி : Jeeves
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  ஒரு ஆங்கில வார்த்தையினால் திசை மாறிய எனது வாழ்க்கை : உண்மைத்தமிழன்
  சாமியாரின் ரகசிய ஆராய்ச்சி the unknown island : பார்வையாளன்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  சண்டேன்னா ரெண்டு : Gopi Ramamoorthy