அழியாத கோலங்கள்
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்
  பேருந்தில் ஒரு பாடம் : மனுநீதி
  கொலைகாரர்களுக்கு எதிராக : மாதவராஜ்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  ஆடு புலி ஆட்டம் : வெட்டிப்பயல்
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  பவளக்கொடி படம் எப்படி?\'\' என்று அப்பா கேட்ட போது குலை நடுங்கிப் போனேன் : கே.எஸ். சிவகுமாரன்