அழியாத கோலங்கள்
  சிரிக்கலாம் வாங்க : ஜோசப் இருதயராஜ்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  கல்யாணம் ஆகாதவர்களுக்கான எச்சரிக்கை - பாகம் 25 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  கரைந்த நிழல்கள் : அதிஷா
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  நீதிமன்றத்தில் நான், மீண்டும் : SurveySan
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa