அழியாத கோலங்கள்
  அந்த இரவு : Kappi
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  பணக்காரப் பிச்சைக்காரர்கள் : ரவிபிரகாஷ்
  கிருஷ்ணா : amas32
  லுங்கி, ஷார்ட்ஸ், முக்கா பேண்ட் & an anecdote : மீனாக்ஸ்
  கொலைகாரர்களுக்கு எதிராக : மாதவராஜ்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  ஐ.டி வேலை நிலைக்க பத்து வழிகள் : கார்க்கி
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி