அழியாத கோலங்கள்
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  வெட்டப்படாத \'நிர்வாணம்\' : குகன்
  நாய்க்காதல் : அவிய்ங்க ராசா
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  காணாமல் காணும் ஓவியம் : ஈரோடு கதிர்
  அப்பாவிற்கு முத்தம் கொடுத்ததே இல்லை : இரா. வசந்த குமார்
  கூட்டுக் கறி : Jeeves
  சின்னகுத்தூசி- இவர்தான் பத்திரிகையாளர் : உண்மைத்தமிழன்
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்