தமிழ் வழி கல்வி முறையும் - மாணவர்கள் படும்பாடும்

SARAVANAN.K

தமிழ் வழி கல்வி முறையும் - மாணவர்கள் படும்பாடும் இப்பதிவை தொடங்கும் முன் நான் சில கூற்றுகளை தெளிவுபடுத்த விரு read more

 

புதிய ஆத்திசூடி

SARAVANAN.K

1) அச்சம் தவிர் 2) ஆண்மை தவறேல் 3) இளைத்தல் மகிழ்ச்சி 4) ஈகை திறன் 5) உடலினை உறுதி செய் 6) ஊண் மிக விரும்பு 7) ஏறுபோல் நட read more

 

அச்சம் இல்லை (பண்டாரப் பாட்டு)

SARAVANAN.K

அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே! இச்சகத்து உ(ள்) ளோர் எலாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சம் இல்ல read more

 

நல்லதோர் வீணை

SARAVANAN.K

நல்லது ஓர் வீணை செய்தே- அதை நலம் கெடப் புழுதியில் எறிவது உண்டோ? சொல்லடி சிவசக்தி- எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படை read more

 

பொன் மொழிகள்

SARAVANAN.K

தோற்றவனை தேற்றி, அடுத்த இலக்குக்கு தாயார் படுத்தவும், வெற்றி பெற்றவனை அந்த போதையிலேயே மூழ்க விடாமல் தடக்கவும், read more

 

ஏழை மாணவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி

SARAVANAN.K

இணையத்தில் உலவிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஏழை மாணவர்களுக்கு பயனளிக்கூடிய ஒரு தேர்வு குறித்து செய்தியினை கண்ட read more

 

உரிமை/கடமை/கட்டாயம்

SARAVANAN.K

"ஓட்டளிப்பது நமது உரிமை""ஓட்டளிப்பது நமது கடமை""ஓட்டளிப்பது நமது கட்டாயம்"தேர்தலாணைய இணையதளத்திற்க read more

 

இன்றைய கோடாங்கி

SARAVANAN.K

வல்லரசு பாரதம் இது! வல்லரசு பாரதம் இது!!நாளொன்றுக்கு 32 ரூபாய் சம்பாதிக்கும் செல்வான்கள் வாழும் வல்லரசு பாரதம் read more

 

தமிழ் - செம்மொழி

SARAVANAN.K

பழம்பெரும் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் "செந்தமிழ் செம்மொழியாகிய தமிழ்" என்னும் சொல் இடம் பெற்றுள்ளது. சங்க read more

 

செம்மொழிக்கான தகுதிகள்

SARAVANAN.K

செம்மொழி என்பதற்குப் பொருளாக "செம்மைத் தன்மை வாய்ந்த மொழி" என்று கொள்ளலாம். செம்மைத் தன்மைப் பண்புகள் மிகுதியா read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  தங்கப் பெண் : அழகியசிங்கர்
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  திடுக் திடுக் - ஞாநி - கிழக்கு மொட்டைமாடி : முகில்
  ஈயும் ஏரோப்ளேனும் : லதானந்த்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  சும்மா டைம் பாஸ் மச்சி!! : அதிஷா
  மனையாள் : R கோபி
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  என்ன உறவு ? : கொங்கு - ராசா
  மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு : செல்வன்