அழியாத கோலங்கள்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  ஒரு சின்னஞ்சிறு பறவையின் முதல் பயணம் : Deepa
  பரண் : வடகரை வேலன்
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  ஒரு தொண்டன் தலீவனான கதை : அரை பிளேடு
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்