அழியாத கோலங்கள்
  நாகேஷ் : IdlyVadai
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  e-சண்டை : ச்சின்னப்பையன்
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  காரைக்குடியில் இருந்து சில படங்கள் : இளவஞ்சி
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்
  குழந்தைப் பேச்சு : என். சொக்கன்
  தப்பு : சித்ரன்
  யாரறிவார்? : Narsim