அழியாத கோலங்கள்
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்
  சுயமா வரன்? : நசரேயன்
  குரங்குப்பெடல் : சித்ரன்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  முத்தம்மா மருந்து குடிச்சிட்டா : அயன்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்