அழியாத கோலங்கள்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  ரிசர்வேஷன் : இளவஞ்சி
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  காம பதிவர்கள் -கண்டிப்பாக வயதுவந்தவர்களுக்கு மட்டும் : jackiesekar
  ஆயா : என். சொக்கன்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! பாகம்-2 : பழமைபேசி