அழியாத கோலங்கள்
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  NCC : நர்சிம்
  நிறம் : மாமல்லன்
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  கோழியின் ரத்தத்தில் காதல் கடிதம் : அக்னி பார்வை
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  தலைகால் புரியாமல் - சிறுகதை மாதிரி : ச்சின்னப் பையன்
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  து ஜட்டி வாங்கினதுக்கு பார்ட்டி : குசும்பன்