அழியாத கோலங்கள்
  வழி : bogan
  சினிமாப் பித்தம் : மாதவராஜ்
  ஒரு கொலை ராகம் : செந்தழல் ரவி
  தாவணி தேவதை : நசரேயன்
  சட்டை : முரளிகண்ணன்
  மனைவி : முரளிகண்ணன்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  வட அமெரிக்க நேர்முகத் தேர்வு : புகாரி