அழியாத கோலங்கள்
  சம்பங்கி பூவும்.... தாத்தாவின் நினைவுகளும் : புதுகைத் தென்றல்
  அவியல் 13.04.2009 : பரிசல்காரன்
  நீங்க தமிழா : Badri
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi
  கண்ணால் காண்பதும் பொய் : ப்ரியா
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  வக்கிரம் : நர்சிம்
  ஜெய்ப்பூரும் நானும் : பினாத்தல் சுரேஷ்