அழியாத கோலங்கள்
  குணா (எ) குணசேகர் : Kappi
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  3 : பத்மினி
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  யாதும் ஊரே : ரவிச்சந்திரன்
  புத்தகம் திணித்த மொடா : பெருமாள் முருகன்
  தாவணி தேவதை : நசரேயன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-3 : வெட்டிப்பயல்
  பத்து-பத்து : அதிஷா