அழியாத கோலங்கள்
  நான் கல்யாண வீட்டிலே சமைக்க போன கதை!!!! பாகம் 1 : அபிஅப்பா
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  துப்பறியும் காந்த் : சிநேகிதன்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  மிகவும் அயர்ச்சியான தருணங்கள் : கணேஷ்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  படுக்கை நேரத்துக் கதைகள் : ச்சின்னப் பையன்