அழியாத கோலங்கள்
  குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் : கவிதா
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  a-s-d-f-g-f ;-l-k-j-h-j : பாரா
  ரெங்கவிலாஸும் என் காதல் தோல்விகளும் : முரளிகண்ணன்
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்
  ஏழுவின் தோழி : கார்க்கி
  கடி : கே.ரவிஷங்கர்
  ஓடி ஓடி களைக்கணும் : ரா.கிரிதரன்
  சறுக்குமிடம் காமம் எனில்... : இளவஞ்சி
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA