அழியாத கோலங்கள்
  அந்த இரவு : Kappi
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki
  நெத்தியடி : முரளிகண்ணன்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  படுக்கை நேரத்துக் கதைகள் : ச்சின்னப் பையன்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  கார்த்தி : கார்க்கி
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai