அழியாத கோலங்கள்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  பிரியாணி : Cable Sankar
  முழு நேர எழுத்தாளினி ஆகிறாள் ஏகாம்பரி : RamachandranUSHA
  இன்னும் நிறைய : ஆயில்யன்
  Applying Thoughts : Ambi
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்