அழியாத கோலங்கள்
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  சின்னக்குத்தூசி : PRINCENRSAMA
  ஹவுஸ் ஓனர் மற்றும் உருளை சிப்ஸ் : செந்தழல் ரவி
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  பொக்கிஷம் : பரிசல்காரன்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா