அழியாத கோலங்கள்
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  காம பதிவர்கள் -கண்டிப்பாக வயதுவந்தவர்களுக்கு மட்டும் : jackiesekar
  போஸ்ட் பாக்ஸ் : என்.சொக்கன்
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  கிணறு வெட்ட பூதம் : shri ramesh sadasivam
  ச்சும்மா கில்கில்ப்பு ஜில்பான்ஸ் : இரா.வசந்தகுமார்
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்