அழியாத கோலங்கள்
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  Jerk Off : Boston Bala
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  புகைப்பதை நிறுத்த சுஜாதா சொல்லும் வழிமுறைகள் : சுஜாதா
  அக்கரைப் பச்சை : கதிர் - ஈரோடு
  காதலனும்,காதலியும் : நசரேயன்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  கருத்து : கொங்கு - ராசா
  H-4 : வெட்டிப்பயல்