அழியாத கோலங்கள்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோரா நீங்கள் : Parents Club
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  பேரூந்து பிரயாணம் : கவிதா
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  தெளிவு : Kappi
  சின்ன களவாணி :
  விடாமல் விலகும் பெண்கள் : வினையூக்கி
  தயவு செய்து எழுதுறதை நிறுத்திவிடு ராசா : அவிய்ங்க ராசா