அழியாத கோலங்கள்
  ஆனந்த விகடன் குழுமத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான அனு& : JackieSekar
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  காமன்மேன் : பரிசல்காரன்
  கோழியின் ரத்தத்தில் காதல் கடிதம் : அக்னி பார்வை
  பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது : ச்சின்னப் பையன்
  மில்லியன் காலத்துப் பயிர் : சத்யராஜ்குமார்
  கண்ணில் தெறிக்கும் வானம் : இரும்புத்திரை
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  ஒற்றைச் சொல் கவிதைகள் : தாமிரா