அழியாத கோலங்கள்
  இன்டர்வ்யூ : லதானந்த்
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  மூணு பீர் பாட்டிலும்...நட்சத்திர விருந்தும் : T.V.ராதாகிருஷ்ணன்
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி
  Healthy Sleep : GC
  செக்ஸ் வறட்சி : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  ச்சும்மா கில்கில்ப்பு ஜில்பான்ஸ் : இரா.வசந்தகுமார்
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா