அழியாத கோலங்கள்
  பைத்தியம் : Cable Sankar
  மரணம் : புபேஷ்
  கதை சொல்லும் கதை : வால்பையன்
  யாரறிவார்? : Narsim
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  சுஜாதாவின் ஆட்டோகிராஃப் : SPK Karuna
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  சம்பங்கி பூவும்.... தாத்தாவின் நினைவுகளும் : புதுகைத் தென்றல்
  யேர் இந்தியா : அம்பி